Rada Sportu

Rada Sportu jest organem powołanym przez Burmistrza Kolbuszowej na 4-letnią kadencję, inicjującą
 i opiniodawczą w sprawach dotyczących sportu w Gminie Kolbuszowa.

Do zadań Rady należy m.in. opracowanie Kalendarza Imprez Sportowych, wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu i rekreacji ruchowej, współpraca w opracowywaniu krótkofalowych
i długofalowych programów upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Kolbuszowa oraz opiniowanie strategii, programów i projektów rozwoju w zakresie bazy oraz kultury fizycznej.

W skład Rady Sportu wchodzą przedstawiciele wszystkich dyscyplin sportowych, przedstawiciel Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu, kierownik Referatu Kultury Fizycznej, Rekreacji i Krytej Pływalni oraz Radny Rady Miejskiej Kolbuszowa.

  • Data aktualizacji: 2019-01-16 10:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 138 850