Przyszkolne UKS-y

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej swoją oficjalną działalność rozpoczął 22 grudnia 2000 roku, kiedy został wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonych przez Starostę w Kolbuszowskiego, pod numerem 18.

W skład Zarządu Klubu wchodzą: Eugeniusz Sito – prezes, Marta Potępa – sekretarz, Witold Serafin - członek, Marek Krogulec – członek, Bożena Rzeszutek – członek. Komisja Rewizyjna to  Ilona Iwaniak – przewodnicząca, Piotr Lubera – członek i Marian Skóra – członek.  

Działalność Klubu skupia się na organizowaniu życia sportowego i turystycznego uczniów, angażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej, dając możliwość współzawodnictwa i wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej. W ramach działalności Klubu prowadzone są następujące zajęcia: piłka ręczna, siatkowa, koszykowa. Klub zrzesza około 60 uczniów. Corocznie Klub organizuje otwarte turnieje piłki siatkowej oraz uczestniczy w podobnych imprezach na terenie powiatu.

Działalność Klubu oparta jest na pracy społecznej członków, pomocy rodziców uczniów i sponsorów. Wsparcie finansowe zapewnia Burmistrz Kolbuszowej, który dofinansowuje zgłaszane przez Zarząd Klubu wnioski do Podkarpackiego Szkolnego Związku Sportowego na prowadzenie zajęć sportowych takich jak MultiSport oraz Animator Sportu Dzieci i Młodzieży.   

Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Kolbuszowa założony został w 1996 roku przy Szkole Podstawowej nr 2. W swoich szeregach zrzesza również młodzież z innych okolicznych szkół.

UKS Dwójka prowadzi aktualnie sekcję piłki nożnej dziewcząt (rocznik 2003 i młodsze). Organizuje turnieje piłkarskie dla poszczególnych klas w kategoriach dziewcząt i chłopców oraz XV Minimundial ,,Dwójka Cup 2016" o Puchar Dyrektora SP 2 Kolbuszowa.

Telefon kontaktowy do sekcji piłki nożnej dziewcząt - Michał Franczyk 519583831

Uczniowski Klub Sportowy „Nil” przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej swoją oficjalną działalność rozpoczął 3 grudnia 1996 roku, kiedy został wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków prowadzonej przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Obecnie po reformie administracyjnej państwa organem prowadzącym jest Starostwo w Kolbuszowej.

W skład Zarządu Klubu wchodzą: Roman Mazur – prezes, Magdalena Chudzik – sekretarz, Anna Rakszawska- członek, Magdalena Biesiadecka – członek, Małgorzata Mroczek – członek. Komisja Rewizyjna to Kazimiera Rudny – przewodnicząca, Aneta Starzec – członek i Grażyna Kicińska – członek.  

Najważniejszymi celami działalności Klubu są planowanie oraz organizowanie życia sportowego i turystycznego uczniów, angażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej, dając możliwość współzawodnictwa i wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej. W ramach działalności Klubu prowadzone są następujące zajęcia: piłka ręczna, siatkowa, nożna, koszykowa, szachy, tenis stołowy, akrobatyka sportowa i pływanie. Klub zrzesza około 80 uczniów. Corocznie Klub organizuje otwarte turnieje piłki nożnej i siatkowej oraz uczestniczy w podobnych imprezach na terenie powiatu.

Klub opiera swoją działalność jedynie na pracy społecznej członków oraz pomocy rodziców uczniów i ewentualnych sponsorów.

  • Data aktualizacji: 2019-01-16 10:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 138 842